Om oss

Om Empatica Group

Empatica Group är ett nätverk av konsulter i Sverige som delar ett engagemang i att förmedla kunskaper om mindfulness och mindfulnessfrämjande metodik för att på så sätt inspirera kunder och klienter till att själva pröva att praktisera.

Våra konsulter har en gedigen kompetens inom olika områden som pedagogik, psykologi, och ledarskap och arbetar med uppdrag inom organisationsutveckling, coaching, friskvård, rehabilitering och samtalsterapi. Du hittar våra konsulter i regionerna Västsverige, Mellansverige och Södra Sverige.

Empatica AB är ett kunskaps- och utbildningsföretag med inriktning på mindfulnessbaserad metodik och på KBT-baserad psykologisk kunskap och förändringsmetodik. (Läs mer om Empaticas grundsyn här)

Empatica AB utvecklar koncept, material och anpassad utbildning till nätverkets konsulter samt utfärdar licentiering för personer som uppfyller de krav som Empatica AB ställer för behörighet att ingå i nätverket Empatica Group. Denna kvalitetssäkring gör att företag och privatpersoner tryggt kan anlita en konsult från Empatica Group för att utföra tjänster utifrån mindfulnessbaserad metodik.

Varför mindfulness?

  • I mindfulnessfrämjande praktik kan du utveckla din medvetenhet om dina intentioner, utveckla din förmåga till riktad uppmärksamhet samt få insikt om din attityd till allt det du möter i din dagliga tillvaro
  • En vanlig effekt av mindfulnessfrämjande praktik är minskad stress
  • En mindfulnessbaserad livsstil ger ofta positiva effekter kopplat till arbetsprestation, koncentrationsförmåga, tålamod, självförtroende, livslust, självinsikt och empati.
  • Andra vanliga effekter av mindfulnessfrämjande praktik är lindring vid depressivitet, ångest och kronisk smärta
  • Aktuell forskning ger alltmer belägg för att mindfulnessfrämjande praktik har positiva hälsoeffekter och ger ökad livskvalitet

Vilka mindfulnessrelaterade tjänster erbjuder konsulterna i Empatica Group?

  • Kort presentation av vad mindfulness är och av metodik som främjar mindfulness
  • En introduktion i mindfulness och mindfulnessbaserad metodik där man även får ett smakprov på övningar som understödjer mindfulness
  • En presentation av de möjligheter till fördjupad erfarenhet av mindfulness som erbjuds via Empatica AB

Kontakta oss direkt på 08-208640 om du är intresserad av att anlita en konsult från Empatica Group.